Zgłoszenia - Czyste Powietrze

Dane ogólne

Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie ankiety, prosimy o kontakt

pod numerem: (+48) 58-380-75-75 lub mailowo: czystepowietrze@globaleco.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację GlobalECO oraz jej partnerów w procesie tworzenia dokumentacji aplikacyjnej do programu dotacji na termomodernizację budynku i wymianę urządzeń grzewczych.

Jednocześnie oświadczam, że:

- podanie danych było dobrowolne,

- zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, ich zmiany lub wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.