Grabowo 5.1

Dane ogólne

Ankieta uczestnika programu dotacji wymiany urządzeń grzewczych i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Kontakt


DANE KONTAKTOWE

Nie wszystkie pytania są obowiązkowe, w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie ankiety, typu instalacji prosimy o kontakt pod numerem +48 58 380 75 75 lub mailowo : doradcy@globaleco.pl .Ankieta w wersji elektronicznej znajduje się pod adresem: www.globaleco.pl/ankieta .

INFORMACJA RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji do projektu "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych", ogłoszonego 31 grudnia 2018 r. i prowadzonego przez firmę Globaleco sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.Podstawa prawna:pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1